Specialkost

Specialkost kan erbjudas till barn och elever med livsmedelsallergier och intoleranser. Specialkost kan också erbjudas barn och elever som på grund av andra skäl behöver anpassad kost.

Kommunen ska tillhandahålla näringsriktiga måltider till de barn och elever som av någon anledning inte kan äta den ordinarie måltiden.

Utbudet av koster grundar sig på den skrivning som återfinns bland annat i skollagen, 8 kap. 2 § och i 10 kap. 10 § (2010:800) där alla elever ska garanteras näringsriktiga måltider som är kostnadsfria.

Måltiden bör vara glädjefylld, smakrik och säker för alla. Maten och måltiden i dess helhet ska vidare skapa goda förutsättningar till bra matvanor och en god hälsa.

Måltidsenheten ansvarar för att säkerställa att alla barn/elever får den näringsriktiga kost de har rätt till. Specialkost erbjuds till barn och elever med livsmedelsallergier och intoleranser eller till barn/elever som på grund av ”annat särskilt skäl” behöver anpassad kost, t.ex. vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), andra diagnoser eller andra skäl där läkarbedömning är att maten behöver anpassas efter elevens särskilda behov.

Måltidsenheten tillhandahåller anpassad kost till barn och elever som äter:

  • laktosreducerad mat
  • lakto-ovo-vegetarisk mat
  • mat som är fri från griskött, nötkött och blod.

Måltidsenheten kan inte erbjuda halal-, kosher- eller vegankost. Istället rekommenderas vegetarisk kost.

Anmälan om specialkost

Det är vårdnadshavares ansvar att fylla i och lämna in anmälan samt intyg för aktuell specialkost till enheten samt ge information. När köket har fått all information, kan specialkosten tillhandahållas.

Ansökan skall lämnas varje år i början av höstterminen och under terminen vid förändrat behov.

Ansökan kompletteras med kopia av intyg från läkare, sjuksköterska eller dietist om så krävs. Detta görs i samband med första ansökan, vid förändrat behov och i samband med att barnet börjar förskoleklass, årskurs 4 och 7.

Intyg utfärdat av läkare, sjuksköterska eller dietist där barnets/elevens speciella behov framkommer krävs för att få specialkost av medicinska orsaker. Kravet ställs för att säkerställa att kosten är rimlig och inte utesluter en mängd livsmedel i onödan för växande unga. Det säkerställer även att barnet utretts och att man inte missat andra eventuella medicinska orsaker. Vidare visar det också på att läkare, dietist eller sjuksköterska följer upp att den unge växer som den ska.

Vid ansökan av annan anpassad kost behövs inget intyg från hälso-och sjukvården. Detta innefattar:

  • Lakto-ovo-vegetarisk kost
  • Laktosreducerad kost
  • Mat fri från fläsk, nöt, och/eller blod
  • Kost vid lindrig överkänslighet

Anpassad kost av ”annat särskilt skäl”

Vid ansökan om anpassad kost av ”annat särskilt skäl” kommer vi kalla vårdnadshavare och elev till ett dialogmöte. Vid mötet går vi tillsammans igenom ansökan och utgår från befintlig meny och gör anpassningar. Ett alternativ är också att erbjuda vår skuggmeny eller ”vit” mat, det vill säga potatis-, ris- och pastarätter. Kosten anpassas efter barnets/elevens behov och vår möjlighet att servera näringsriktig kost.

Därefter kompletteras ansökan med vad som gemensamt bestämts under mötet och lämnas till rektor. Beslut fattas i elevhälsoteamet.

Avanmälan

Avanmälan om specialkost ska alltid göras av vårdnadshavare när barnet/eleven inte längre behöver specialkost eller vid byte av förskola/skola. Vid byte av förskola/skola ser vårdnadshavare till att blanketten flyttas till nästa verksamhet.

Kontaktinformation

Välkommen att kontakta oss med frågor eller funderingar.

Margareta Andersson, kostchef
E-post: maltidsenheten@vaxholm.se

Du kan också kontakta skolsköterskan på ditt barns skola.