Skolråd

Rindö skolas skolråd är en samarbetsorganisation mellan skola och hem.

Rindö Skola bjuder årligen in till öppet hus för att visa vad eleverna arbetar med på skolan. Det är också ett tillfälle att visa upp skol-, skolgårds- och klassrumsmiljön.

Två gånger per termin träffas vårdnadshavare och lärare i skolrådet. Varje klass utser två föräldrarepresentanter.