Brandfarlig vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig vara.

Som brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser samt vissa särskilt angivna brandfarliga fasta ämnen. Exempel på brandfarliga varor är dieselolja, bensin, spolarvätska, gasol, acetylen och ammoniumnitrat. Denna typ av ämnen utgör alltid en särskild risk och därför är det viktigt att hanteringen sker på ett säkert sätt. Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Länk till annan webbplats.

Tillstånd

Gränsen för när tillstånd krävs beror på vilken typ av brandfarlig vara hanteras och om varan hanteras yrkesmässigt eller privat.

Du kan läsa mer information kring hantering av brandfarliga varor på Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats..