Receptfria läkemedel

Från den 1 november 2009 får vissa receptfria läkemedel (inkl. nikotin-läkemedel) enligt lag säljas på andra försäljningsställen än apotek.

Läkemedelsverket är den övergripande tillsynsmyndigheten och anmälan om försäljning av receptfria läkemedel ska göras till dem. Kommunerna har ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs. Anmälan, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

I Vaxholm är det Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor som utför denna kontroll och kommer att besöka försäljnings-ställena. Eventuella brister kommer att rapporteras till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket kan förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med gällande lag och föreskrifter.

Mer information

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor:

  • Telefon: 08 – 578 663 00
  • E-post: miljokontoret@srmh.se
  • Besöksadress: Kemistvägen 8, Täby, öppettider måndag – fredag 9.00 – 15.00