Bygglov

För företag gäller samma bygglovsregler som för alla andra.

Du hittar information om reglerna på sidan Bygga nytt, ändra eller riva.