Lotteritillstånd

Sedan 1 januari 2019 ansvarar Vaxholms stad bara för så kallade registreringslotterier. För andra spel ska du söka tillstånd hos spelinspektionen. Länk till Spelinspektionen Länk till annan webbplats..

Lotterier som inte kräver licens eller registrering hos kommun

  • Lotterier där de inte kostar att delta
  • Lotterier under i privata sammanhang med låga belopp.
  • Undantag av vissa mindre lotterier hos ideella föreningar och registrerade trossamfund

Läs mer hos spelinspektionen.

Lotterier som kräver registrering hos kommun

  • När en insats krävs för att delta i lotteriet.
  • Lotterierna tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där föreningen är verksam.
  • Max omsättning 33 1/3 prisbasbelopp under en 5- årsperiod.
  • Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde.
  • Värdet av en kontantvinst är högst ett prisbasbelopp.

På spelinspektionens hemsida kan du läsa mer om vad som krävs för ett registreringslotteri.

https://www.spelinspektionen.se/licensansokan/spelformer/lotterier/kommunala-lotterier/ Länk till annan webbplats.

Här ansöker du om registreringslotteri.

(se exempel nedan, gör en V-holm blankett).

https://www.spelinspektionen.se/globalassets/dokument/informationsdokument/kommunala-lotterihandlaggare/forslag-till-ansokningsblankett-for-kommunala-lotterier.pdf Länk till annan webbplats.

Taxa för lotteritillstånd inom Vaxholms stad

Avgiften för att ansöka om ett registreringslotteri i Vaxholms stad baseras på det totala insatsbeloppet för lotteriet. Avgiften betalas in på XXXXX? i samband med registreringen.

Totalt insatsbelopp för lotteriet.

Kostnad för lotteritillstånd:
1000 kr eller lägre: 50 kr
1001 - 5000 kr: 100 kr
5001 - 15000 kr: 200 kr
högre än 15000 kr: 500 kr

Redovisning av registreringslotteri till Vaxholms stad

Efter avslutat lotteri ska redovisning göras till Vaxholms stad. Redovisningsblankett finner du på länken.
https://www.spelinspektionen.se/globalassets/dokument/informationsdokument/kommunala-lotterihandlaggare/forslag-till-redovisningsblankett-registreringslotteri.pdf Länk till annan webbplats.

Lotteri som kräver licens

Kommunerna ansvarar från och med den 1 januari 2019 bara för så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Av 18 kap. 1 § tredje stycket spellagen (2018:1138) framgår att tillsyn över sådana lotterier som avses i 6 kap. 9 § spellagen (s.k. registreringslotterier) ska utövas av den kommunala nämnd som kommunen bestämmer. Av 18 kap. 11 § spellagen framgår att Spelinspektionen genom tillsynsvägledning löpande ska ge stöd till och följa hur kommunerna bedriver sin tillsyn enligt 18 kap. 1 § tredje stycket.

Läs om vilka regler som gäller för olika lotterier och spel i spellagen. Länk till annan webbplats.
Läs om vilka regler som gäller för olika lotterier och spel i spelförordningen. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Tillstånds- och tillsyningsmyndighet för lotterier i Vaxholms stad är Tekniska enheten på Vaxholms stad

Vaxholms stad, Tekniska enheten
Eriksövägen 27

185 83 Vaxholm
Telefonnummer: 08-541 708 00