Lotteritillstånd

Tillstånds- och tillsyningsmyndighet för lotterier i Vaxholms stad är tekniska enheten på Vaxholms stad, Eriksövägen 27.

Ansökan om lotteritillstånd skall göras till:

Vaxholms stad, tekniska enheten
185 83 Vaxholm
Telefonnummer: 08 541 708 00

Taxa för lotteritillstånd inom Vaxholms stad

Totalt insatsbelopp för lotteriet.

Kostnad för lotteritillstånd:
1000 kr eller lägre: 50 kr
1001 - 5000 kr: 100 kr
5001 - 15000 kr: 200 kr
högre än 15000 kr: 500 kr

Kontakt

Ansökan om lotteritillstånd skall göras till

Vaxholms stad, tekniska enheten
185 83 Vaxholm
Telefonnummer: 08 541 708 00