Fritidshem och fritidsklubb

Vaxö skola har två fritidsavdelningar och en fritidsklubb. På samtliga avdelningar arbetar vi aktivt för att skapa en meningsfull fritid för våra barn.

Vaxö skolas fritidshem och fritidsklubb har cirka 180 inskrivna elever. På avdelningarna arbetar vi, såväl elever som vuxna, aktivt för att skapa en meningsfull fritidshemsverksamhet. Vi arbetar för att erbjuda ett stort urval av aktiviteter som har utgångspunkt i skolans styrdokument. Fritidsverksamheten kompletterar skolans verksamhet genom att fördjupa och bredda kunskaperna.

På Vaxö skola finns följande avdelningar:

  • Fritidsavdelningen Gladan för förskoleklass och årskurs 1
  • Fritidsavdelningen Viggen för årskurs 2 och 3
  • Fritidsklubben Storstugan för årskurs 4-6

Morgonfritids öppnar klockan 06.30 på Gladan. Stängning sker från klockan 16.30-17.30 på Gladan.

Fritidsklubben Storstugan

Storstugan har sina lokaler i det stora bruna huset ovanför lägret. Det är en fritidsklubbsverksamhet för barn i årskurs 4-6 från Vaxö skola.

Vi på Storstugan strävar alltid efter att i mötet med barnen vara nyfikna, glada, skapa trygghet och tillit, engagera och vara lyhörda. Vi ger barnen möjlighet till många olika former av aktiviteter. En viktig rutin vi har varje dag är att barnen måste säga till när de kommer och när de går så att vi kan markera detta i vår närvarolista.

Storstugans öppettider

Måndag-fredag klockan 13.00-16.00.