Kontakt och personal

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor, synpunkter, klagomål eller vill bidra till att göra Vaxö skola ännu bättre.

Besöksadress:
Lägergatan 9
185 34 Vaxholm

Telefon: 08-541 709 65
E-post: vaxoskola@vaxholm.se

All personal kan nås via e-post: fornamn.efternamn@vaxholm.se.

Vem kan du kontakta i olika frågor?

Ämneslärare

När det gäller exempelvis undervisning, betyg, läxor, prov och anpassningar i undervisningen.

Mentor

När det gäller exempelvis trygghet, trivsel, utvecklingssamtal, föräldramöten och likabehandlingsärenden.

Specialpedagog

När det gäller frågor om särskilt stöd och liknande.

Helen Atteman
E-post: helen.atteman@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 709 68

Skolsköterska

När det gäller exempelvis vaccinationer, kontakt med skolläkare, syn- och hörsel.

Carlos-Andrés Yañes Muños
E-post: Carlos.Andres.Yanes.Munos@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-522 427 90

IT-pedagog och IT-stödjare

När det gäller exempelvis datorer, digitalt läromedel, sociala medier, dataavtal, Vklass och O365.

Patrik Håkansson
E-post: patrik.hakansson@vaxholm.se

Rektor

När det gäller skolövergripande frågor. Det kan exempelvis gälla skolråd, verksamhetens mål eller arbetsmiljö.

Rektor Noël Edling Rahmat
E-post: noel.edling.rahmat@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-522 426 52

Biträdande rektor

När det gäller frågor som rör fritids Vaxö skola.

Pia Eklund
E-post: pia.eklund@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-522 427 26

Expedition

När det gäller exempelvis ansökan om plats, schema och Skola24.

Kristin Persdotter
E-post: kristin.persdotter@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 709 65

Mentorer

 • Klass FA: Anna Alexis
 • Klass 1A: Åse Larsson
 • Klass 1B: Katarina Hallin
 • Klass 2A: Jessica Granquist
 • Klass 3A: Linda Ewertzh
 • Klass 4A: Elisabeth Cuba
 • Klass 4B: Karin Ronder
 • Klass 5A: Ylva Becker    
 • Klass 5B: Johanna Jakobsson
 • Klass 6A: Hanna Håkansson
 • Klass 6B: Annelie Törnqvist

Övriga lärare/personal:

 • SO: Patrik Håkansson
 • Idrott: Martin Lundqvist                                   
 • Matematik: Bo Tingman
 • Musik: Elin Färm
 • Hemkunskap: Anna Hansson
 • Spanska: Anna Hansson
 • Franska: Maria Hedmark
 • Svenska som andraspråk: Maria Hedmark
 • Trä- och metallslöjd: Peter Schön 
 • Textilslöjd: Pernilla Taina
 • Vaktmästare: Göran Örjebo

Resurser (förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare)

 • Resurs FA: Malin Erlandsson
 • Resurs 1A + 1B: Eleonor Ljungfeldt
 • Resurs 3A: Arslan Mohammed Aga (Arre)
 • Resurs 4A+B: Ana Boskovic
 • Rsurs 5A+B: Maria Kariis

Fritids Gladan

Förskoleklass och årskurs 1 samt morgonfritids/stängning

 • Eleonor Ljungfelt
 • Malin Erlandsson
 • Mia Larsson
 • Monika Klerehag

Telefonnummer: 08-541 709 67 eller 08-522 426 10

Fritids Viggen

Telefonnummer: 08-541 709 77 eller 08-522 427 30

Årskurs 2 och årskurs 3

 • Arslan Mohammed Aga (Arre)
 • Hillevi Broström
 • Tobias Peterberg
 • Peter Schön

Fritidsklubben Storstugan

Telefon: 08-541 708 87

Årskurs 4-6

 • Maria Kariis
 • Ana Boskovic
 • Elin Färm

Övrig personal, fritids (olika avdelningar utifrån behov)

 • Kristin Persdotter
 • Anna Lydner