Kontakt och personal

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor, synpunkter, klagomål eller vill bidra till att göra Vaxö skola ännu bättre.

Besöksadress:
Lägergatan 9
185 34 Vaxholm

Telefon: 08-541 709 65
E-post: vaxoskola@vaxholm.se

All personal kan nås via e-post: fornamn.efternamn@vaxholm.se.

Vem kan du kontakta i olika frågor?

Ämneslärare

När det gäller exempelvis undervisning, betyg, läxor, prov och anpassningar i undervisningen.

Mentor

När det gäller exempelvis trygghet, trivsel, utvecklingssamtal, föräldramöten och likabehandlingsärenden.

Specialpedagog

När det gäller frågor om särskilt stöd och liknande.

Helen Atteman
E-post: helen.atteman@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 709 68

Skolsköterska

När det gäller exempelvis vaccinationer, kontakt med skolläkare, syn och hörsel.

Annelie Hedengren
E-post: annelie.hedengren@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-522 427 90

IT-pedagog och IT-stödjare

När det gäller exempelvis datorer, digitalt läromedel, sociala medier, dataavtal, Unikum och O365.

Patrik Håkansson
E-post: patrik.hakansson@vaxholm.se

Rektor

När det gäller skolövergripande frågor. Det kan exempelvis gälla skolråd, verksamhetens mål eller arbetsmiljö.

Charlotta Skarelius
charlotta.skarelius@vaxholm.se
08-522 426 52

Biträdande rektor

När det gäller frågor som rör fritids Vaxö skola.

Pia Eklund
pia.eklund@vaxholm.se
08-522 427 26

Expedition

När det gäller exempelvis ansökan om plats, schema och Skola24.

Lotta Sundin
E-post: lotta.sundin@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 709 65

Mentorer

 • Klass FA: Linda Ewertzh
 • Klass 1A: Anna Alexis
 • Klass 1B: Eva Toutounchi
 • Klass 2A: Pia Brovold
 • Klass 3A: Elin Hultberg
 • Klass 4A: Karin Ronder      
 • Klass 4B: Elisabeth Cuba
 • Klass 5A: Åsa Rikardsson Fundin
 • Klass 5B: Johanna Jakobsson
 • Klass 6A: Annelie Törnqvist, Hanna Håkansson, Ylva Becker
 • Klass 6B: Annelie Törnqvist, Hanna Håkansson, Ylva Becker

Övriga lärare/personal:

 • Årskurs 2 och 3: Katarina Hallin
 • Matematik: Bo Tingman
 • SO: Patrik Håkansson
 • Idrott: Martin Lundqvist                                   
 • Musik: Joakim Viklund
 • Hemkunskap: Lena Gustafsson, Lena Rubin
 • Spanska: Natalia Fransson
 • Tyska: Lena Gustafsson
 • Franska: Maria Hedmark
 • Trä och metallslöjd: Peter Schön 
 • Textilslöjd: Susanne Valstad Dupuy 
 • Förberedelseklass/SVA/Bibliotek: Maria Hedmark
 • Vaktmästare: Göran Örjebo

Resurser (förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare)

 • Resurs FA: Malin Erlandsson, Arslan Aga
 • Resurs 1A: Monica Klerehag
 • Resurs 1B: Kristin (Kicki) Persdotter
 • Resurs 2A: Ana Boskovic
 • Resurs 3A: Mia Larsson
 • Resurs 4A: Maria Kariis
 • Resurs 4B: Lukas Leksell
 • Resurs 5A: Tobias Peterberg
 • Resurs 5B: Cecilia (Cissi) Stern
 • Resurs 6A: Eleonor Ljungfeldt

Fritids Gladan
Förskoleklass och årskurs 1 samt morgonfritids/stängning

 • Malin Erlandsson
 • Kristin (Kicki) Persdotter
 • Love Gårdheim
 • Monica Klerehag
 • Arslan Aga
 • Ludwig Brännström

Telefonnummer: 08-541 709 67 eller 08-522 426 10

Fritids Viggen
Årskurs 2 och årskurs 3

 • Mia Larsson
 • Ana Boskovic
 • Hillevi Broström

Telefonnummer: 08-541 709 77 eller 08-522 427 30

Fritidsklubben Storstugan
Årskurs 4-6

 • Lukas Leksell
 • Cecilia (Cissi) Stern
 • Maria Kariis
 • Eleonor Ljungfeld

Telefonnummer: 08-541 708 87

Olika fritidsavdelningar efter behov

 • Anna Lydner
 • Karin Taliaferro