Kontakt och personal

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor, synpunkter, klagomål eller vill bidra till att göra Kronängsskolan ännu bättre.

Vem ska du kontakta i olika frågor?

Lärare

Kontakta ditt barns lärare när det gäller till exempel undervisning, betyg, läxor, prov och anpassningar i undervisningen.

E-post: fornamn.efternamn@vaxholm.se

Mentor

Kontakta ditt barns mentor när det handlar om frågor som rör trygghet, trivsel, utvecklingssamtal, föräldramöten och likabehandlingsärenden.

E-post: fornamn.efternamn@vaxholm.se

Specialpedagoger/speciallärare

Kontakta specialpedagog/speciallärare när det gäller frågor om särskilt stöd.

E-postadresser till våra specialpedagoger/speciallärare:

Kurator

Kontakta kurator när det gäller exempelvis stödsamtal, kamratskap och oro.

Kurator: cecilia.wetter@vaxholm.se

Skolpsykolog

Kontakta skolpsykolog när det gäller exempelvis psykisk ohälsa, oro, utredningar och problematisk frånvaro.

E-post: vakant tjänst

Skolsköterska

Kontakta skolsköterska när det gäller exempelvis vaccinationer, kontakt med skolläkare, syn och hörsel.

E-post: ylva.falkman@vaxholm.se

Studie- och yrkesvägledare

Kontakta studie- och yrkesvägledare när det gäller exempelvis gymnasiet, meritvärde, antagning till gymnasiet, prao (åk 8), val av språkval och motivationssamtal.

E-post: maria.konkell@vaxholm.se

IT-pedagog och IT-stödjare

Kontkta IT-pedagog och IT-stödjare när det gäller exempelvis datorer, NE, sociala medier, dataavtal, vKlass och 0365.

E-postadresser: anna.sundgren@vaxholm.se

Administrativ utvecklingsledare

Kontakta administrativ utvecklingsledare när det gäller exempelvis ansökan om plats, schema, caféverksamheten, bibliotek och Skola24.

E-post: angela.nilsson@vaxholm.se

Biträdande rektorer

Kontakta biträdande rektor för åk 7-9 när det gäller exempelvis ledigheter, betyg, förhållningssätt, trivsel, elevrå och elevens val.

E-postadresser:

Rektor

Kontakta rektorn när det gäller skolövergripande frågor. Det kan exempelvis handla om skolråd, verksamhetens mål eller arbetsmiljö.

E-post: asa.hager@vaxholm.se

Skolledning

Åsa Häger, rektor, asa.hager@vaxholm.se, ansvar åk 8

Fredrik Fjellström, bitr rektor åk 7 och 8, fredrik.fjellstrom@vaxholm.se

Fredrik Edin, bitr rektor åk 8 och 9, fredric.edin@vaxholm.se

Sepideh Hatami, bitr rektor Elevhälsan, sepideh.hatami@vaxholm.se

Angela Nilsson, adm utvecklingsledare,

angela.nilsson@vaxholm.se

Anna Sundgren, IT pedagog, anna.sundgren@vaxholm.se

Besöksadress och expedition

Besöksadress
Ingenjörvägen 1
185 34 Vaxholm

Expeditionen
Telefonnummer: 08-541 708 64
E-post: kronangsskolan@vaxholm.se