Kontakt och personal

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor, synpunkter, klagomål eller vill bidra till att göra Kronängsskolan ännu bättre.

Vem ska du kontakta i olika frågor?

Lärare

Kontakta ditt barns lärare när det gäller till exempel undervisning, betyg, läxor, prov och anpassningar i undervisningen.

E-post: fornamn.efternamn@vaxholm.se

Mentor

Kontakta ditt barns mentor när det handlar om frågor som rör trygghet, trivsel, utvecklingssamtal, föräldramöten och likabehandlingsärenden.

E-post: fornamn.efternamn@vaxholm.se

Specialpedagoger/speciallärare

Kontakta specialpedagog/speciallärare när det gäller frågor om särskilt stöd.

E-postadresser till våra specialpedagoger/speciallärare:

Kurator

Kontakta kurator Mikaela Näll när det gäller exempelvis stödsamtal, kamratskap och oro.

E-post: mikaela.nall@vaxholm.se

Skolpsykolog

Kontakta skolpsykolog Johan Sahlström när det gäller exempelvis psykisk ohälsa, oro, utredningar och problematisk frånvaro.

E-post: johan.sahlstrom@vaxholm.se

Skolsköterska

Kontakta skolsköterska Ylva Falkman när det gäller exempelvis vaccinationer, kontakt med skolläkare, syn och hörsel.

E-post: ylva.falkman@vaxholm.se

Studie- och yrkesvägledare

Kontakta studie- och yrkesvägledare Maria Konkell när det gäller exempelvis gymnasiet, meritvärde, antagning till gymnasiet, prao (åk 8), val av språkval och motivationssamtal.

E-post: maria.konkell@vaxholm.se

IT-pedagog och IT-stödjare

Kontkta IT-pedagog och IT-stödjare Daniel Plastrougi när det gäller exempelvis datorer, NE, sociala medier, dataavtal, vKlass och 0365.

E-post: daniel.plastrougi@vaxholm.se

Intendent

Kontakta intendent Josefin Pettersson när det gäller exempelvis ansökan om plats, schema, caféverksamheten, bibliotek och Skola24.

E-post: josefin.pettersson@vaxholm.se eller kronangsskolan@vaxholm.se.

Rektor

Kontakta rektor Åsa Häger när det gäller skolövergripande frågor. Det kan exempelvis handla om skolråd, verksamhetens mål eller arbetsmiljö.

E-post: asa.hager@vaxholm.se

Skolledning

Besöksadress och expedition

Besöksadress
Ingenjörvägen 1
185 34 Vaxholm

Expeditionen
Telefonnummer: 08-541 708 64
E-post: kronangsskolan@vaxholm.se

Post skickas till:
Vaxholms stad
Kronängsskolan
185 83 Vaxholm