Lov och ledigheter

Utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad fastställer varje år läsårsdata för de kommunala skolorna. Ledigheter beslutas av respektive rektor och utgår från skrivningarna i skollagen.

Ansökan om ledighet

Enligt skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet.

De kommunala skolorna i Vaxholms stad har valt att digitalisera ledighetsansökan via Vklass. Mer information om hur man söker ledighet digitalt återfinns i Vklass under menyvalet Frånvaro och Ledighet. Ansökan skall skickas in till skolan i god tid före den planerade ledigheten.

Höstterminen 2023

 • Fritids stängt 17-18 augusti (torsdag-fredag)
 • Terminens första dag: 21 augusti (måndag)
 • Höstlov vecka 44: (30 oktober-3 november)
 • Terminens sista dag: 20 december (onsdag)

Vårterminen 2024

 • Studiedag/fritids stängt 8 januari (måndag)
 • Terminens första dag: 9 januari (tisdag)
 • Sportlov 26 februari-1 mars (måndag-fredag)
 • Påsklov v. 14, 29 mars-5 april (fredag-fredag)
 • Studiedag/ fritids stängt 20 maj (måndag)
 • Lovdag och helgdag: 1 maj, 9-10 maj och 6-7 juni
 • Skolavslutning: 12 juni (onsdag)

Montessoriskolan i Vaxholm är en fristående skola. Kontakta skolan direkt för information.

Enligt skolförordningen ska antalet skoldagar under ett läsår vara minst 178 och antalet lovdagar minst 12 exklusive jullov och sommarlov. Datum för sportlovet och påsklovsveckan samordnas i så stor utsträckning som möjligt med övriga nordostkommuner (Danderyd, Täby, Österåker och Vallentuna).