Lov och ledigheter

Barn- och utbildningsnämnden i Vaxholms stad fastställer varje år läsårsdata för de kommunala skolorna. Ledigheter beslutas av respektive rektor och utgår från skrivningarna i skollagen.

Ansökan om ledighet

Enligt skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet.

De kommunala skolorna i Vaxholms stad har en gemensam blankett för ansökan om ledighet från skolarbete. Ansökan ska undertecknas av båda vårdnadshavarna och skickas in till skolan i god tid före den planerade ledigheten. Blankett, ledighetsansökan (pdf)PDF

Montessoriskolan Vaxholm, som är en fristående skola, har andra rutiner. Kontakta skolan direkt.


Vårterminen 2021

 • Fritids stängt 11 januari
 • Terminens första dag: 12 januari (tisdag)
 • Sportlov vecka 9 (1-5 mars)
 • Påsklov vecka 14 (5-9 april)
 • Studiedag förskoleklass-årskurs 9: 12 maj (onsdag)
 • Lovdag och helgdag 13-14 maj (torsdag-fredag)
 • Skolavslutning: 15 juni (tisdag)

Stängda dagar för fritidshemmet under vårterminen 2021 är 11 januari, 2 april, 5 april och 12-13 maj.


Höstterminen 2021

 • Terminens första dag: 17 augusti (tisdag)
 • Höstlov: vecka 44 (1-5 november)
 • Terminens sista dag: 21 december (tisdag)

Stängda dagar för fritidshemmet under höstterminen 2021 är 13 augusti och 16 augusti.

Vårterminen 2022

 • Fritids stängt 10 januari
 • Terminens första dag: 11 januari (tisdag)
 • Sportlov vecka 9 (28 februari - 4 mars)
 • Påsklov vecka 15 (11-18 april)
 • Studiedag förskoleklass-årskurs 9: 25 maj (onsdag)
 • Lovdag och helgdag 26-27 maj (torsdag-fredag)
 • Skolavslutning: 9 juni (torsdag)

Stängda dagar för fritidshemmet under vårterminen 2022 är 10 januari och 25 maj.


Montessoriskolan i Vaxholms stadlänk till annan webbplats brukar följa samma tider.

Enligt skolförordningen ska antalet skoldagar under ett läsår vara minst 178 och antalet lovdagar minst 12 exklusive jullov och sommarlov. Sportlovsveckan i Storstockholm är alltid vecka 9. Datum för påsklovsveckan samordnas i så stor utsträckning som möjligt med övriga nordostkommuner (Danderyd, Täby, Österåker och Vallentuna).