Lov och ledigheter

Barn- och utbildningsnämnden i Vaxholms stad fastställer varje år läsårsdata för de kommunala skolorna. Ledigheter beslutas av respektive rektor och utgår från skrivningarna i skollagen.

Ansökan om ledighet

Enligt skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet.

De kommunala skolorna i Vaxholms stad har valt att digitalisera ledighetsansökan via Vklass. Mer information om hur man söker ledighet digitalt återfinns i Vklass under menyvalet Frånvaro och Ledighet. Ansökan skall skickas in till skolan i god tid före den planerade ledigheten.

Montessoriskolan Vaxholm, som är en fristående skola, har andra rutiner. Kontakta skolan direkt.

Höstterminen 2021

 • Terminens första dag: 17 augusti (tisdag)
 • Höstlov: vecka 44 (1-5 november)
 • Terminens sista dag: 21 december (tisdag)

Stängda dagar för fritidshemmet under höstterminen 2021 är 13 augusti och 16 augusti.

Vårterminen 2022

 • Fritids stängt 10 januari
 • Terminens första dag: 11 januari (tisdag)
 • Sportlov vecka 9 (28 februari - 4 mars)
 • Påsklov vecka 15 (11-18 april)
 • Studiedag förskoleklass-årskurs 9: 25 maj (onsdag)
 • Lovdag och helgdag 26-27 maj (torsdag-fredag)
 • Skolavslutning: 9 juni (torsdag)

Stängda dagar för fritidshemmet under vårterminen 2022 är 10 januari och 25 maj.

Höstterminen 2022

 • Fritids stängt 18-19 augusti (torsdag-fredag)
 • Terminens första dag: 22 augusti (måndag)
 • Höstlov v. 44 (31 oktober-4 november)
 • Terminens sista dag: 21 december (onsdag)

Vårterminen 2023

 • Studiedag/fritids stängt 9 januari (måndag)
 • Terminens första dag: 10 januari (tisdag)
 • Sportlov 27 februari - 3 mars (måndag-fredag)
 • Påsklov v.15, 7 april - 14 april (fredag-fredag)
 • Lovdag och helgdag: 1 maj, 18-19 maj, 5-6 juni
 • Skolavslutning 14 juni (onsdag)

Montessoriskolan i Vaxholms stad Länk till annan webbplats. brukar följa samma tider.

Enligt skolförordningen ska antalet skoldagar under ett läsår vara minst 178 och antalet lovdagar minst 12 exklusive jullov och sommarlov. Datum för sportlovet och påsklovsveckan samordnas i så stor utsträckning som möjligt med övriga nordostkommuner (Danderyd, Täby, Österåker och Vallentuna). Under vårterminen 2023 tillkommer ytterligare en studiedag (då fritids är stängt) som respektive skola får placera.