Måltider

Mat och måltider är centrala i våra liv, som en källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare.

Våra matvanor har också stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Därför är det viktigt att äta bra mat regelbundet - frukost, lunch, middag och ett par mellanmål. Förskolan och skolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos barn och elever.

Maten i förskolor och skolor

I Vaxholms stad tillagas och serveras lunch till cirka 2000 barn och ungdomar varje dag. Utgångspunkten är att all mat som serveras ska vara god, vällagad och näringsriktig. All mat lagas från grunden. Maten tillagas i 3 förskolekök och 2 skolkök sen har vi 5 mottagningskök, 2 i förskolan och 3 i skolan. Vid ny- och ombyggnation strävar staden efter att bygga tillagningskök där maten lagas på plats.

Matsedlarna planeras enligt riktlinjer som Livsmedelsverket ger i Bra mat i förskolan och Bra mat i skolan samt efter råvaror i säsong.

I förskolan serveras barnen 65-75 procent av sitt dagliga behov av energi och näring. Skollunchen täcker 25-35 procent av det dagliga behovet. Men minst lika viktigt är att maten serveras och dukas fram på ett trevligt sätt.

Menyerna planeras i 4 veckorsperioder av en menygrupp där kockarna och biträdande kostchef ingår. I planerings- arbetet tas synpunkter från såväl barn, elever, pedagoger och måltidspersonal tillvara.

På skolans meny erbjuds två lunch alternativ dagligen, ibland fler.

  • Varje dag erbjuds alltid en salladsbuffé, som anpassas efter tallriksmodellen, där proteindelen består av till exempel bönor, linser eller mejeriprodukter.
  • En Miljö-SMART huvudrätt serveras varje dag, med vegetariskt protein.
  • Varierande husmanskost med nya influenser med animaliska huvudkomponenter serveras fyra dagar per vecka. En dag per vecka återfinns dock alltid en fiskrätt och en dag per vecka är även detta alternativ vegetabiliskt, en miljö-SMART dag.

Menyerna i förskolan följer skolornas meny när det gäller huvudkomponenten. Serverade maträtter anpassas efter förskolans behov och önskemål. En säsongsanpassad salladsbuffé erbjuds varje dag till lunchen. Mellanmålen innehåller inga sötade livsmedel utan endast livsmedel med naturligt socker erbjuds.

Skolmjölk

Vaxholms stad får skolmjölksstöd av Jordbruksverket för kommunens förskolebarn och för barn som regelbundet deltar i skolundervisningen. Stödet delas ut både för laktosfri mjölk och vanlig mjölk. Mjölk till matlagning och den mjölk som skolans vuxna dricker inkluderas inte i skolmjölksstödet.

Matråd

Varje skola har ett matråd där representanter för skolans personal och elever samt Måltidsenhetens medarbetare träffas för att lyfta måltidsfrågorna.

FAMM-modellen

Eftersom området ”måltid” är så stort och omfattar många olika aspekter har Måltidsenheten valt att använda sig av FAMM-modellen. Den går i korthet ut på att indela ”måltiden” i fem områden – ”maten”, ”mötet”, ”rummet” och ”styrsystemet” som sammantaget ger den ”atmosfär”(stämning) vi erbjuder våra små och större gäster i våra matsalar. Genom modellen kan vi på ett enkelt och strukturerat sätt jobba med måltidsfrågorna ute i verksamheterna.