Studie- och yrkesvägledning

På Kronängsskolan finns en studie- och yrkesvägledare tillgänglig för att möta elevernas frågor kring sin utbildning, arbetsmarknad och framtid.

Aktuellt

Genom studie- och yrkesvägledning förbereds eleverna i årskurs 7-9 inför övergången till gymnasiet. I det enskilda vägledningssamtalet tar studie- och yrkesvägledaren del av elevens funderingar kring sitt studie- och yrkesval samt informerar om olika utbildningsalternativ. Detta för att vidga perspektiv men också för att uppmuntra eleven till att genomföra ett väl underbyggt val.

På Kronängsskolan kommer eleverna att få information om olika gymnasieprogram och skolor både klassvis och i enskilda vägledningssamtal.

Gymnasiekatalogen med oberoende information om de gymnasieprogram som finns att söka kommer delas ut till eleverna under höstterminen. Vi uppmanar alla att läsa gymnasiekatalogen ordentligt inför sitt vägledningssamtal.

Vägledningssamtal

De erbjuds motiverande vägledningssamtal inför gymnasiet och får vid behov ett individuellt stöd och planering inför övergången till gymnasiet.

Studie- och yrkesvägledaren tar också del av din skolsituation och utifrån det tittar på dina intressen och möjligheter i relation till de alternativ som finns vad gäller utbildning och arbetsmarknad.

Samverkan

Studie- och yrkesvägledaren samarbetar och samverkar aktivt med skolledningen, elevhälsan och skolans specialpedagoger, och deltar på gemensamma möten och elevkonferenser. Studie- och yrkesvägledaren samverkar också med de gymnasieskolor som eleverna fortsätter till samt med arbetslivet och närsamhället tillsammans med all personal på Kronängsskolan.

PRAO

PRAO (praktisk arbetslivsorientering) utgör en del av skolans gemensamma studie- och yrkesorientering vilket syftar till att ge eleverna praktiska och teoretiska kunskaper och erfarenheter om arbetslivet.

Samverkan med näringslivet

Är du som arbetsgivare/företagare intresserad av att samverka med Kronängsskolan kring PRAO är du välkommen att direkt kontakta skolans studie- och yrkesvägledare.

Kontaktinformation

För frågor och boka vägledningssamtal är ni välkomna att kontakta:

Maria Konkéll, studie- och yrkesvägledare (SYV) Kronängsskolan
E-post: maria.konkell@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 708 85
Mobilnummer: 0739-17 53 52