Skolråd

Skolrådet består av rektor, lärarrepresentanter, elever och en förälder per klass. Skolrådets möten är dock öppna för föräldrar att delta i.

Skolrådets funktion är att vara rådgivande i frågor som är viktiga för eleverna och skolan. Det kan röra sig om trivsel och ordningsfrågor, budget och lokala arbetsplaner eller annat som skolrådet finner lämpligt att ta upp.