Kvalitet och utveckling

För att vi ska kunna prioritera mål för läsåret analyserar vi elevernas studieresultaten, resultaten på de nationella proven, betyg och meritpoäng.

Vi genomför även årligen olika typer av enkätundersökningar. Varje läsår genomför vi en elev- och föräldraenkät i årskurs 8. Där frågar vi om bland annat trivsel, trygghet och inflytande.