Specialkost

Vi på måltidsenheten vill skapa en trygg och säker måltidshantering för barn och elever som har allergier, överkänslighet mot vissa livsmedel eller av annan orsak behöver anpassade måltider. Vi är angelägna om en god kommunikation mellan dig som vårdnadshavare och förskola/skola.

Specialkost kan erbjudas till barn och elever med livsmedelsallergier och intoleranser eller av olika skäl är i behov av anpassad kost. Till exempel vid olika diagnoser eller andra särskilda skäl där läkare bedömt att maten behöver anpassas efter elevens särskilda behov.

Vegetarisk kost och kost fri från fläsk

Vegetarisk kost räknas inte som specialkost, varje dag serveras minst ett vegetariskt alternativ. Inte heller kost fri från fläskkött räknas som specialkost, då eleven kan välja det andra alternativet de gånger som maten innehåller fläskkött.

Anpassad kost

Måltidsenheten tillhanda håller anpassad kost till barn och elever som äter:

  • Laktosreducerad mat
  • Annat särskilt skäl

Måltidsenheten kan inte erbjuda halal-, kosher- eller vegankost. Istället rekommenderas vegetarisk kost.

Anmälan om specialkost

Det är vårdnadshavares ansvar att fylla i och lämna in anmälan samt intyg för aktuell specialkost till måltidsenheten. Anmälan görs via en e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. När köket har fått all information, kan specialkosten tillhandahållas.

Ansökan skall lämnas:

  • Varje år i början av höstterminen
  • Vid förändrat beov

Ansökan kompletteras med kopia av utdrag ur barnet/ elevens journal eller intyg från läkare, sjuksköterska eller dietist om så krävs.

Ansökan gör ni via vår e-tjänst med rubriken specialkost, intyg utfärdat av läkare, sjuksköterska eller dietist kan krävas för att fullfölja ansökan. Ett utdrag från journal godkänds som intyg.

Specialkoster som inte kräver intyg:

  • Laktosreducerad kost
  • Kost vid lindrig överkänslighet

Ansök via Vaxholms stad e-tjänst "Anmälan om specialkost" Länk till annan webbplats. under rubriken anpassad kost.

Anpassad kost av ”annat särskilt skäl”

Vid ansökan om anpassad kost av ”annat särskilt skäl” kommer vårdnadshavare och elev bjudas in till ett dialogsamtal. Vid mötet går vi tillsammans igenom ansökan och utgår från meny och gör anpassningar eller så erbjuda vår alternativa meny. Ett sista alternativ finns om det behövs, ”vit” mat, det vill säga potatis-, ris- och pastarätter.

Ansök via Vaxholms stad e-tjänst "Anmälan om specialkost" Länk till annan webbplats. under rubriken anpassad kost. Intyg från läkare, sjuksköterska eller dietist eller utdrag från journal krävs för att fullfölja ansökan.

Notera att godkänd ansökan om "annat särskilt skäl" kan medföra att måltidsenheten inte kommer att kunna tillgodose skollagens krav enligt 10 kap. 10§ (2010:800) på näringsriktig kost.

Avanmälan

Avanmälan om specialkost ska alltid göras av vårdnadshavare när barnet/eleven inte längre behöver specialkost på mail till måltidenheten. Vid byte av förskola/skola ser vårdnadshavaren till att en ny anmälan kommer in till måltidsenheten via e-tjänst.

Kontaktinformation

Välkommen att kontakta oss med frågor eller funderingar.

Charlotte Alksjö Encinas, Biträdande kostchef
E-post: maltidsenheten@vaxholm.se