Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden handlägger frågor om naturvård, renhållning, trafiksäkerhet, hamnfrågor, allmän platsmark, parker och grönområden, fritidsfrågor samt kultur och bibliotek.

Nämnden svarar för den kommunala planeringen vad avser teknisk service och stadens fastigheter. Nämnden svarar även för kommunens verksamheter inom bibliotek och kultur samt fritidsfrågor.

Nämnden består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Ordförande är Bengt Sandell (S), 1:e vice ordförande är Anders Örnevall (L) och 2:e vice ordförande är Stefan Åsblom (WP).

Mer information

Du hittar uppgifter om vilka som är förtroendevalda och deras uppdrag i Vaxholms stads förtroendemannaregister Länk till annan webbplats.. Där kan du söka på person eller klicka dig vidare till respektive instans.