Valnämnd

Vaxholms stads valnämnd står för det praktiska genomförandet av valen och ansvarar bland annat för att bemanna lokalerna där valen sker, sköta den preliminära sammanräkningen av rösterna och rapportera resultaten.

Valnämnden ansvarar för valadministrationen vid:

  • Allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige
  • Val till Europaparlamentet
  • Folkomröstningar anordnade av stat, kommun eller landsting

Nämnden består av 10 ordinarie ledamöter och 10 ersättare. Dessa representerar alla partier som finns i kommunfullmäktige. Ordförande är Anne Losman Flood (M) och vice ordförande är Stefan Åsblom (WP).

Mer information

Du hittar uppgifter om vilka som är förtroendevalda och deras uppdrag i Vaxholms stads förtroendemannaregister Länk till annan webbplats.. Där kan du söka på person eller klicka dig vidare till respektive instans.