Dp 424, Rindö hamn etapp 5

Detaljplan för Rindö hamn etapp 5, södra delen av Rindö hamn.

Bilden visar området som ligger i södra delen av Rindö hamn, på del av fastigheten Rindö 3:78.

Området ligger i södra delen av Rindö hamn, på del av fastigheten Rindö 3:78.

Bakgrund

Syftet med planarbetet är att ge förutsättningar för att skapa en levande miljö med strandpromenad längs uddens kajer samt ge möjlighet till verksamheter med service och arbetsplatser i den befintliga bebyggelsen. Trafiksäkerhet, tillgänglighet och god miljö är viktiga frågor att behandla i planarbetet. Syftet med en ny detaljplan är även att möjliggöra fastighetsregleringar inom området.

Aktuellt

Arbete pågår med att ta fram samrådsförslag till detaljplan för Rindö hamn etapp 5, del av Oskar-Fredriksborg.

Historik

 • 2018-10-25 lämnade Kommunstyrelsen positivt planbesked för del av Rindö 3:378
  • 2019-01-23 fick Stadsbyggnadsförvaltningen planuppdrag av Kommunstyrelsens planeringsutskott.

  Kontaktinformation

  Ange ärendenummer: KS 2018/193.214 när du kontaktar oss.

  Projektledare och exploateringsingenjör Lina Bergdahl.
  E-post: exploatering@vaxholm.se

  Vid planfrågor, kontakta planarkitekt Farnaz Wigh.
  E-post: plan@vaxholm.se

  Du kan också kontakta stadsbyggnadsförvaltningen via växeln.
  Telefonnummer: 08-541 708 00