Program för Rindö smedja

Program för detaljplan för Rindö smedja.

Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram ett program för den västra delen av Rindö (Rindö smedja). Syftet med programmet är att pröva hur området kan utvecklas till ett attraktivt bostads- och verksamhetsområde med nära läge till stadskärnan.

Området omfattar Fortifikationsverkets mark på västra Rindö, varvsområdet öster om färjeläget och området kring Rindö redutt, norr om färjeläget.

Status i ärendet

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 10 maj 2012 att program för Rindö smedja skulle tas fram. Programsamråd hölls under hösten 2015. Arbete pågår med att bearbeta förslaget.