Program för kvarter Sockenstugan 2, med flera fastigheter

Detaljplan för kvarter Sockenstugan 2, Vaxholms biografteater, med flera fastigheter.

För att möjliggöra och redovisa förslag för hur Vaxholms biograf med en tillbyggnad skulle kunna utvecklas till ett kulturhus i Vaxholm har stadsbyggnadsförvaltningen påbörjat arbetet med en detaljplan för området.

Status i ärendet

Ärendet vilar tills vidare. Den 18 september 2008 godkände kommunstyrelsen program och programsamrådsredogörelse.

Programsamråd

Programsamråd genomfördes under tiden 19 december 2007 – 7 april 2008.

Programmet omfattar Vaxholms biograf, den intilliggande grillkiosken och de närmaste omgivningarna. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen för övriga handlingar i ärendet, t ex beslut, sändlistor, etcetera.

Parallellt med arbetet med detaljplaneprogrammet genomfördes en arkitekttävling för Vaxholms kulturhus.

I samband med att ett förslag till detaljplan upprättas ska frågan om miljöbedömning behöver göras utredas. En sammanfattning av tänkbara konsekvenser sammanställs och en bedömning görs om de leder till betydande miljöpåverkan.