Dp 392, Resarö samhälle

Detaljplan för Ytterby 4:18 med flera fastigheter.

Syftet med planläggningen är att underlätta den pågående omvandlingen från fritidsboende till permanentboende i området. Planområdet omfattar ca 140 fastigheter i nordöstra delen av Resarö. I planområdet ingår även Resarö marina.

Program för Norra Resarö finns framtaget från år 2002. Förslag till detaljplan för Resarö samhälle ingår här som en etapp i planprogrammet. Resarö samhälle är den etapp som kvarstår som ännu inte är planlagd. Angående program för norra Resarö se under godkända planprogram.

Status i ärendet

Just nu pågår inget arbete med detaljplanen.

Bilden visar en karta med dp 392.

Karta med dp 392