KPFR - Kommunala pensionärs- och funktionsnedsattas råd

Kommunala pensionärs- och funktionsnedsattas råd (KPFR) är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för de representerade organisationerna och stadens styrelser och nämnder.

Syfte

KPFR är ett rådgivande organ i beredningen av ärenden som rör äldre samt personer med funktionsnedsättning. Remittering av ärenden till rådet kan ske i syfte att ge en allsidig belysning av dessa frågor. Rådet fungerar som forum för utbyte av erfarenheter, kunnande och information i aktuella frågor som rör äldre och personer med funktionsnedsättning. Det nyss nämnda innebär att frågor som rör enskilda personer inte ska eller kan behandlas av råden.

Rådet lämnar förslag och deltar i beredningen av ärenden i syfte att ge en allsidig belysning av de frågor som remitteras till respektive råd.

Uppgifter

 • Utgöra forum för samråd och förmedling av information i aktuella frågor mellan staden och de medverkande organisationerna.
 • Yttra sig i ärenden som remitterats till rådet.
 • Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Organisation

Kommunala pensionärs- och funktionsnedsattas råd (KPFR)

Rådet består av följande deltagare:

 • Ordförande för rådet är socialnämndens ordförande
 • Vice ordförande utses av rådet självt bland dess deltagare
 • Tre ordinarie representanter från Sveriges Pensionärsförening (SPF)
 • Två ordinarie representanter från Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
 • En ordinarie representant från Neuroförbundet Södra Roslagen
 • En ordinarie representant från den lokala Reumatikerföreningen i Vaxholm
 • En ordinarie representant från Riksförbundet för mental och social hälsa (RSMH)
 • En ordinarie representant från Väntjänsten Vaxholm
 • Socialnämnden (utöver ordföranden), en representant från oppositionen
 • Nämnden för teknik, fritid och kultur, en representant.
 • Förvaltningschef, socialförvaltningen
 • Teknisk chef, tekniska enheten

Representanternas namn:

 • Anita Hedström, SPF
 • Lena Jonsson, SPF
 • Moniqua Hultberg, SPF
 • Ulla Blomgren (ersättare, SPF)
 • Lisbeth Hjalmarsson Grunditz, PRO, vice rådsordförande
 • Kerstin Jältsäter, PRO
 • Leif Gannert, Neuro Roslagen
 • Anne-Charlotte Redman, RSMH
 • Margaretha Pettersson, Reumatikerförbundet, Vaxholm
 • Ulf Stolpe, Väntjänsten
 • Inger Fagerström (ersättare, Väntjänsten)
 • Michael Baumgarten (L), rådsordförande, ordförande SN
 • Bengt Sandell (S), representant TFK
 • China Stenholm (LVD), representant SN
 • Gunnel Allard (M) (ersättare, rådsordförande)
 • Anders Örnevall (L) (ersättare, representant TFK)
 • Klas Beskow (SD) (ersättare, representant SN)
 • Agneta Franzén, tf förvaltningschef, socialförvaltningen
 • Alexander Wahlstedt, teknisk chef, tekniska enheten

Kallelser och minnesanteckningar

Här kan du ta del av kallelser och minnesanteckningar från de sammanträden som kommunala pensionärs- och funktionsnedsattas råd (KPFR) haft.

Kallelser 2024

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KPFR 2024-02-20.docx.pdf Pdf, 165.3 kB. 165.3 kB 2024-02-07 09.03

Minnesanteckningar 2024

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Minnesanteckningar KPFR 2024-02-20.pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2024-03-21 13.46

Kallelser 2023

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KPFR 2023-11-21.pdf Pdf, 160.4 kB. 160.4 kB 2023-11-21 09.58
Kallelse KPFR 2023-09-19.pdf Pdf, 169.1 kB. 169.1 kB 2023-09-05 11.46
Kallelse KPFR 2023-05-09.pdf Pdf, 161.6 kB. 161.6 kB 2023-05-30 14.39
Kallelse KPFR 2023-02-21.pdf Pdf, 215 kB. 215 kB 2023-03-10 11.37

Minnesanteckningar 2023

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Minnesanteckningar 2023-11-21.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2024-01-23 11.44
Minnesanteckningar KPFR 2023-09-19.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2023-10-24 08.18
Minnesanteckningar KPFR 2023-05-09.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-05-30 14.39
Bilaga. Process avvikelser.pptx Powerpoint, 585.4 kB. 585.4 kB 2023-05-30 14.41
Minnesanteckningar KPFR 2023-02-21red.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2023-03-10 11.31

Kallelser 2022

Minnesanteckningar 2022

Kallelser 2021

Minnesanteckningar 2021

Kallelser 2020

Minnesanteckningar 2020

Kallelser 2019

Minnesanteckningar 2019

Kallelser 2018

Minnesanteckningar 2018